PEKAO KREDYT

PEKAO KREDYT


Własne mieszkanie lub dom. Sprawdź kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A., sfinansujemy kupno nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Kredyt do 90% wartości nieruchomości!

Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa.

Weź pożyczkę i kup wymarzone auto. Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A. Pożyczka na samochód, pieniądze nawet w 1 dzień od podpisania umowy. Sprawdź w oddziale lub pekao24.pl

Kredyt studencki może otrzymać: student, który nie ukończył 30. roku życia, doktorant, który nie ukończył 35. roku życia, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnie 2500 zł.

08.12.2018

 · Kredyt hipoteczny w PeKaO. PeKaO S.A to drugi pod względem wielkości na rynku bankowym gigant zajmujący się udzielaniem kredytów hipotecznych. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi (I kwartał 2020 roku) w swoim portfelu posiadana wolumen kredytów mieszkaniowych około 58,5 miliarda złotych. PeKaO S.A to popularny „bank z żubrem”.

Bank Pekao oferuje kredyt gotówkowy do 200000 zł na okres do 8 lat. Sprawdź szczegóły dotyczące oferty kredytu gotówkowego w Banku Pekao. Poznaj opinie klientów banku i zobacz jakie warunki musisz spełnić by otrzymać kredyt gotówkowy w Banku Pekao oraz jak wygląda proces wnioskowania o kredyt.

Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

17.10.2016

 · O kredyt hipoteczny w Banku Pekao mogą się starać nie tylko ci, którzy dysponują minimalnym wkładem własnym, ponieważ bank jest skłonny sfinansować do …

Uzasadnienie celu pożyczki nie jest koniecznością przy składaniu wniosku w Banku Pekao. Kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel. Dodatkowo Bank bardzo często oferuje ciekawe promocje – np. odroczenie spłaty pierwszej raty o 3 miesiące.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.