PEKAO SA KREDYT

PEKAO SA KREDYT


Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa.

Własne mieszkanie lub dom. Sprawdź kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A., sfinansujemy kupno nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Kredyt do 90% wartości nieruchomości!

Kredyt studencki może otrzymać: student, który nie ukończył 30. roku życia, doktorant, który nie ukończył 35. roku życia, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnie 2500 zł.

08.12.2018

 · Kredyt hipoteczny w PeKaO. PeKaO S.A to drugi pod względem wielkości na rynku bankowym gigant zajmujący się udzielaniem kredytów hipotecznych. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi (I kwartał 2020 roku) w swoim portfelu posiadana wolumen kredytów mieszkaniowych około 58,5 miliarda złotych. PeKaO S.A to popularny „bank z żubrem”.

03.04.2018

 · Kredyt hipoteczny Pekao SA to idealne rozwiązanie na zakup domu lub mieszkania, działki budowlanej, domu letniskowego, garażu, a także budowę, remont, modernizację czy rozbudowę nieruchomości. Zalety kredytu hipotecznego w Pekao SA: – do 90% wartości nieruchomości dla kredytu w złotych, po zabezpieczeniu części kwoty kredytu,

Kredyt konsolidacyjny Pekao S.A. – jakie dokumenty są wymagane? Podstawą zaciągania kredytów konsolidacyjnych w Pekao SA, podobnie jak i we wszystkich innych bankach, jest wniosek. Bank wymaga jednak do tego złożenia kilku dodatkowych dokumentów. Wśród nich musisz przygotować:

Kredyt gotówkowy nawet do 200 000 zł. Bank Pekao oferuje klientom kredyt gotówkowy, zwany Pożyczką Ekspresową, na dowolny cel do 200 000 zł. Okres kredytowania wynosi 8 lat (96 miesięcy) i pozwala dopasować wysokość rat do możliwości finansowych klienta.

Uzasadnienie celu pożyczki nie jest koniecznością przy składaniu wniosku w Banku Pekao. Kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel. Dodatkowo Bank bardzo często oferuje ciekawe promocje – np. odroczenie spłaty pierwszej raty o 3 miesiące.

Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.