POŻYCZKA LEASINGOWA

POŻYCZKA LEASINGOWA


06.05.2019

 · Pożyczka leasingowa jest usługą finansową o cechach zbliżonych do kredytu. Podstawowa jednak różnica polega na tym, że podmiotem finansującym jest w tym przypadku firma leasingowa, a nie bank.

18.12.2018

 · Pożyczka leasingowa a leasing - różnice. Pożyczce leasingowej mimo wszystko bliżej jest do kredytu niż do leasingu. Z leasingiem jednak łączy ją kilka istotnych cech. Pożyczka udzielana jest przez firmy leasingowe, które wykorzystują w tym

Pożyczka leasingowa ma formę zbliżoną do kredytu, jednak udzielają jej nie banki, ale firmy leasingowe. Co ważne, w ten sposób mogą być finansowane jedynie środki trwałe – samochody, maszyny czy sprzęt. - poradnik portalu Praca.pl

20.03.2020

 · Pożyczka leasingowa to produkt finansowy skierowany do firm, który łączy w sobie cechy zarówno leasingu, jak też kredytu firmowego. Jednak w odróżnieniu od firmowych pożyczek, pożyczka leasingowa udzielana jest przez firmę leasingową a nie bank. Produkt dedykowany jest przedsiębiorcom zwolnionym z podatku VAT.

Pożyczka leasingowa to atrakcyjna forma finansowania zakupu środka trwałego, który przechodzi na własność pożyczkobiorcy. Z produktu mogą korzystać między innymi firmy, które nie są płatnikami VAT, a także chciałyby połączyć finansowanie w ramach leasingu oraz dotacji unijnych.

Pożyczka leasingowa (leasing pożyczka) to ciekawy produkt finansowy będący alternatywą dla leasingu oraz tradycyjnego kredytu. W przeciwieństwie do kredytu stroną udzielającą wsparcia finansowego jest firma leasingowa, a nie bank .

01.04.2016

 · Odpowiedzią firm leasingowych były pożyczki pomostowe pod dotacje unijne (nazywa się je także: leasing pożyczka lub pożyczka leasingowa). Z czasem pożyczki te ewoluowały. Zaczęto je również oferować klientom bez przyznanego dofinansowania unijnego i zyskały niemałą popularność w kilku branżach, m. in. medycznej, transportowej ...

Zalety pożyczki leasingowej dla firm. Pożyczka leasingowa to atrakcyjna forma finansowania zakupu środka trwałego, który przechodzi na własność pożyczkobiorcy. Z produktu mogą korzystać między innymi firmy, które nie są płatnikami VAT, a także chciałyby połączyć finansowanie w ramach leasingu oraz dotacji unijnych.

Pożyczka leasingowa podobna do kredytu. Biorąc pod uwagę finansowy i podatkowy punkt widzenia, pożyczka leasingowa funkcjonuje podobnie jak kredyt. Samochód staje się zatem własnością pożyczkobiorcy, w efekcie czego ma on możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a także możliwość jednorazowego odliczenia podatku VAT.