POZYCZKI NA KSZTALCENIE

POZYCZKI NA KSZTALCENIE


Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł; pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia

12.03.2018

 · Przyznawane są na konkretny cel i mogą stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów. Mechanizm zwrotny zakłada ich spłacanie w równych ratach, w cyklu miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 miesięcy. Proces udzielenia pożyczki odbywa się online przez stronę

Pożyczki na studia nie można uzyskać zapisując się na studia I, II ani III stopnia, czyli na studia licencjackie, magisterskie ani doktoranckie. Tak jak już wspomnieliśmy, środki z pożyczki na kształcenie można przeznaczyć na studia podyplomowe, ale nie tylko. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest ...

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki na o ile spełni jeden z poniższych warunków:

14.09.2017

 · W ramach projektu osoby dorosłe mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł, a kształcenie nie może ...

Pożyczki na kształcenie są w zasięgu ręki, więc warto skorzystać z szansy. Global Wind Consulting Sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu nisko oprocentowanej pomocy zwrotnej na sfinansowanie szkoleń zawodowych dla techników turbin wiatrowych oraz techników zajmujących się naprawami łopat (Blade Repair Technician) – nowa oferta od początku 2020r.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Każda osoba zainteresowana pomocą w sprawach finansowania kursu powinna się im przyjrzeć. Zwłaszcza, że nadchodzi październik – czas nowych wyzwań.

Skąd wziąć pieniądze na studia podyplomowe, czyli zbiór najistotniejszych informacji nt. OPEN. Przedstawione poniżej informacje pozwolą osobom zainteresowanym zaciągnięciem pożyczki na studia podyplomowe zapoznanie się ze wszystkim najważniejszymi zagadnieniami, które tej kwestii dotyczą.

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego skierowana do osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je spożytkować na każdą dostępną formę kształcenia taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp.