ŻYRANT POŻYCZKI

ŻYRANT POŻYCZKI


18.07.2017

 · Żyrant do pożyczki jest wtedy potrzebny gdy osoba wnioskująca o pożyczkę nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. Ma więc albo zbyt niskie dochody, albo też posiada jakieś obciążenie finansowe które jej obniżają tą zdolność. Wtedy bank lub firma pożyczkowa może zaoferować właśnie pożyczki z żyrantem.

27.03.2020

 · A co może żyrant pożyczki? Taka osoba ma możliwość korzystania z kilku praw, które jej przysługują. Przede wszystkim ma dostęp do historii spłaty danego finansowania. Wierzyciel w razie potrzeby musi też udzielić gwarantowi informacji o wszelkich problemach w związku z terminowym regulowaniem należności przez pożyczkobiorcę ...

Gwarant, żyrant, poręczyciel – to synonimy na określenie tej samej roli – “osoby poręczającej za kogoś spłatę pożyczki. W przypadku braku spłaty, wierzyciel ma prawo zwrócić się do niej z żądaniem spłaty” (za Słownikiem Języka Polskiego). Żyrant to słowo bardziej potoczne, a przez to częściej spotykane.

Żyrantem nazywamy poręczyciela czy gwaranta, który gwarantuje własnym podpisem spłatę weksla, pożyczki lub kredytu za inną osobę. Słowo “żyrant” pochodzi od łacińskiego “gyrus” czyli “obieg”, a później zaadaptowane zostało przez język włoski do “girante”, co odpowiada dzisiejszemu “żyrować, obiegać” (obieg pieniądza).

Pożyczka z poręczycielem z pewnością stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Gwarant pożyczki może się również okazać pomocny w sytuacji, w której nie dysponujemy żadnym źródłem dochodów. Dzięki poręczeniu, z pożyczki niejednokrotnie mogą korzystać nawet osoby zadłużone.

05.11.2020

 · Pożyczki prywatne bez baz i żyrantów są bezpieczne i komfortowe! Zalet pożyczek prywatnych bez baz i żyrantów jest wiele. Prywatni inwestorzy nie sprawdzają nas w BIK-u i nie wymagają żyrantów, dzięki czemu nie musimy tłumaczyć się z decyzji o pobraniu pożyczki …

Żyrant za zaciągnięte zobowiązanie odpowiada całym swoim majątkiem. Brak spłaty długu przez poręczyciela wiąże się z egzekucją komorniczą. Ważne – żyrant jest zwolniony z opłat w momencie gdy kredyt lub pożyczka zostaną spłacone. Zakres odpowiedzialności poręczyciela nie może być szerszy, niż zaciągnięte zobowiązanie.

Poręczenie, to nic innego, jak obietnica żyranta (poręczyciela), do spłaty zobowiązania dłużnika. Zabezpieczenie pożyczki poręczeniem ma wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żyrant ma prawo nie poręczać całej kwoty, może zgodzić się tylko na część. Musi to zostać określone w umowie.

Kredyt z poręczycielem to doskonały sposób na otrzymanie zobowiązania dla osób posiadających niską zdolność kredytową. Taka forma zabezpieczenia spłaty kredytu pozwala wierzycielowi z łatwością dochodzić ewentualnych roszczeń. Sprawdź, kiedy potrzebny jest żyrant i kto może nim zostać.